Vipor - Pytle na separovaný odpad

 Podle druhu použité suroviny v praxi využijeme dva druhy fólií:

 • Jedná se o HD-PE - jednovrstvé, vyfukované fólie z lineárního polyetylenu (vysokohustotní polyethen).
   
 • Dále pak LD-PE, případně z jeho polymerů, nebo směsí PE. Jsou průhlendné (zákal stoupá se zvyšující se tloušťkou) a příjemné na omak. Teplem se deformují. Mají vysokou chemickou odolnost při normálních i vysokých teplotách a dobré elektroizolační vlastnosti.

Použití: K balení výrobků, které svým tvarem, hmotností nebo chemickým působením nezapřičíňují jejich poškození. Ve vhodné formě chrání před navlhnutím nebo znečištěním.

Pytle jsou vyráběny z polyetylenové (PE) fólie. PE vzniká polymerací z ropy.
Z ekologického hlediska jej můžeme označit za nejméně škodlivý plast.

Pe fólie jsou odolné proti vlhku. Vodní páru a pachy téměř nepropouští. Kyslík, tuky a aromatické látky propouští jen nepatrně. Díky výše uvedeným vlastnostem se fólie používají i k přímému styku s potravinami. 

Pytle jsou vyráběny z tzv. recyklované fólie. Recyklovaná fólie vzniká recyklací již použitých plastových výrobků (proces, kdy opotřebované plasty jsou znovu využity pro nepotravinářské účely). 

 

Pytle v rolích určené pro tříděný odpad

Pytle jsou vyráběny z ekologicky zpracované suroviny.
Odpady se třídí do pytlů různých barev. Tříděním odpadu určeného k recyklaci chráníme životní prostředí.
Ve Stále větším množství využívají PE pytle k třídění odpadů výrobní organizace, technické služby, úřady místních samospráv i domácností.

ŽLUTÉ pytle - na plasty

 • 07159 70x110 cm / 50 my, 25 ks / role
 • 07156 70x110 cm / 60 my, 20 ks / role
 • 07164 70x110 cm / 80 my, 15 ks / role

MODRÉ pytle - na papír

 • 07111 70x110 cm / 20 my, 50 ks / role
 • 07150 70x110 cm / 40 my, 25 ks / role
 • 07151 70x110 cm / 50 my, 25 ks / role
 • 07175 70x110 cm / 60 my, 20 ks / role
 • 07171 70x110 cm / 80 my, 15 ks / role

ZELENÉ pytle - na sklo

 • 07172 70x110 cm / 50 my, 25 ks / role
 • 07146 70x110 cm / 80 my, 15 ks / role

ČERNÉ pytle - na ostatní odpad

 • 07154 70x110 cm / 40 my, 25 ks / role
 • 07173 70x110 cm / 50 my, 25 ks / role
 • 07199 70x110 cm / 60 my, 20 ks / role
 • 07170 70x110 cm / 80 my, 15 ks / role

Pytle v rolích do kontejnerů a popelnic

 • 07198 100 x 120 cm / 80 my, 5 ks / role modré

...barva a separace

Pytle na odpad se zatahováním

Jsou nejmodernějším řešením uzavírání již naplněných pytlů. Výhodami jsou plné využití jejich obsahu a úspora času, kdy nemusíte pytel zavazovat, ale pouze zatáhnete za pásku ze dvou protilehlých stran.

...moderní řešení

Pytle samonosné

Samonosné pytle již svým názvem vypovídají, že je lze použít pro náročnější a těžší odpad. Využívány jsou všude tam, kde se provádí úklid, sanitace a čištění prostor a veřejných prostranství. 

 • 07187 55x100 cm černé
 • 07180 60x120 cm černé
 • 07190 70x110 cm černé
 • 07179 60x120 cm transparentní
 • 07178 70x110 cm transparentní

Doporučujeme